Preskoči na vsebino
Nadomestilo za pridobitev certifikata

Nadomestilo za pridobitev certifikata

Certifikat A3C

Nadomestilo za pridobitev certifikata je odvisno od kompleksnosti spletnega okolja in od statusa organizacije. Certifikat A3C se podeljuje za obdobje treh let.

Nadomestilo za pridobitev certifikata A3C, dostopno vsem vključuje:

 • Predstavitveni sestanek
 • Presojo strokovne skupine za dostopnost spletnega mesta
 • V primeru ustreznosti merilom za podelitev certifikata A3C: Zaključno poročilo strokovne skupine ter podelitev certifikata A3C
 • V primeru nepopolne prilagoditve merilom za podelitev certifikata A3C: Vmesno poročilo strokovne skupine s priporočili za izboljšanje, ponovno presojo po implementaciji priporočil in zaključno poročilo strokovne skupine ter podelitev certifikata A3C (v primeru, da po drugi presoji spletno mesto ne ustreza Merilom za podeljevanje certifikata A3C, se vsaka nadaljnja presoja strokovne skupine zaračuna v skladu s cenikom)
 • Navodila in usmeritve za urednikovanje spletnega mesta po načelih dostopnosti
 • Podelitev certifikata (listina in unikaten spletni žig)
 • Informiranje javnosti

 

Nadomestilo za pridobitev certifikata A3C Profitni prijavitelj Neprofitni prijavitelj
Preprosto spletno okolje 2.700 € 2.160 €
Srednje zahtevno spletno okolje 4.500 € 3.600 €
Zelo zahtevno spletno okolje Za pridobitev ponudbe stopite v stik z nami. Za pridobitev ponudbe stopite v stik z nami.

 

Nadomestilo za pridobitev certifikata A3C prijavitelj poravna pred pričetkom postopka.

 

Želimo biti vidni vsem in pridobiti certifikat A3C

 

Glede na status ločujemo:

 • Profitne prijavitelje, kamor uvrščamo javna in zasebna podjetja, ki dobiček izplačujejo lastniku in
 • Neprofitne prijavitelje, kamor sodijo javni in zasebni zavodi, društva, inštituti, fundacije in druge organizacije, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali statutu opredeljeno neprofitno poslovanje in ustvarjen dobiček vlagajo v dejavnost organizacije. Pod neprofitne prijavitelje sodijo tudi organizacije javne uprave in lokalne samouprave.

 

Glede na kompleksnost spletnega okolja ločujemo:

 • Preprosto spletno okolje, kamor uvrščamo predstavitvena spletna mesta brez forumov, spletnih trgovin, aplikacij, kompleksnejših spletnih obrazcev ipd. v obsegu do 500 strani.
 • Srednje zahtevno spletno okolje, kamor uvrščamo predstavitvena spletna mesta s forumi, možnostjo objavljanja komentarjev, prijav na dogodke, vendar BREZ kompleksnejših spletnih obrazcev, aplikacij, spletne trgovine ipd. v obsegu do 2500 strani.
 • Zelo zahtevno spletno okolje, kamor uvrščamo predstavitvena spletna mesta s forumi, možnostjo objavljanja komentarjev, prijav na dogodke, kompleksnejše spletne obrazce, aplikacije, spletne trgovine, spletno bančništvo, CAPTCHA idr. v obsegu nad 2500 strani.

 

Želimo biti vidni vsem, a potrebujemo več informacij

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Nadomestilo za pridobitev certifikata je odvisno od kompleksnosti spletnega okolja in od statusa organizacije. ...

Imetniki certifikata A3C s svojim odličnim zgledom izkazujejo zavezo k spoštovanju drugačnosti in družbeni ...

Merila v celoti temeljijo na mednarodno uveljavljenih Smernicah za dostopnost WCAG 2.0, ki jih je razvil Konzorcij ...

Postopek za pridobitev certifikata A3C je hiter in preprost. Oddaja prijave prižge zeleno luč strokovni skupini za ...